İstanbul İmplant Merkezi

Türkiye denildiğinde akla ilk İstanbul geliyor. Her ne kadar Ankara başkent olsa da ticaret, bilim, Sanayi ve tıp konularında ön plana çıkan şehrimiz İstanbul.

Sağlık alanında da yurtdışından gelen binlerce hastanın şifa bulduğu yer İstanbul.

İmplant Yapımı ve İstanbul

Diş tedavilerinde diş estetiği ve implant uygulamalarının yüksek maliyetli olması hastaları daha uygun fiyatlı ülkelere yöneltiyor.

İstanbul Korudent Diş Kliniği kurucusu Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya yurtdışından Türkiye’ye diş tedavisi için gelen hastaların mağdur olmaması için dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Maalesef ülkemizde hala kayıtdışı implantlar mevcut. Bazı ürünlerin sahteleri yapılmakla birlikte bazı ürünlerin de sertifikaları olmadığını görüyoruz. Bu durumda en büyük zararı hastanın gördüğüne dikkat çeken Diş Hekimi Sertaç kızılkaya İstanbul’da en iyi diş tedavilerinin yapıldığını da belirtti. Diş estetiği ve implant uygulamaları konusunda dünyanın önde gelen ürünlerine kullandıklarını ve modern diş tedavilerinde Dünya liginde ön sıralarda olduklarını bildirdi.

Diş Beyazlatma Yöntemleri

Estetik Diş Yapımı

Dişhekimliğinde estetik

Estetik ve güzellik eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla ilgi duyduğu konulardan biridir, Sözlük anlamı ile estetik; “Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanat ta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu” olarak veya bir başka tanımlamada belitildiği gibi: “Güzelliğin doğasıyla ilgli ve güzel 0lanı algılamayı sağlayan verilen’ içeren felsefi bir yaklaşım” olarak ifade edilmiştir. Günümüz de ise her alanda olduğu gibi dişhekimliğindede artan bir yoğunlukla ilgi çekmeye devam etmektedir. Önceleri kaybolan fonksiyonun iadesi şeklinde uygulanan dental restoratif tedavilerin. 20. yüzyılın sonlarmdan itibaren. teknolojideki gelişmeler doğrultusunda yerini fonksiyonel aynı zamanda da estetik yaklaşımlara bıraktığı görülmektedir.

reklam8
ESTETİK DİŞ KLİNİĞİ

Vücudun başka hiçbir kısmi insanı yüzü kadar belirleyemez. Dişler, doğrudan görüş alanının mtasındadırlar ve etkileyici bir gülümseme pekçok konuda belirleyici olabilir. İnsanoğlunın: azı basit ve en karakteristik iletişim yetile!inden olan gülme, değişik yüz ifadeleri ve belirli duyusal etkileşimler yaratır. Mutlu bir gülüş, yüz artırarak bireyin özellikleri ve kişiliğini de ortaya koyan güçlü bir etkiye sahiptir. Bu özelliklerin diğerleri tarafından algılanması da bugünün dünyasında başarı içiNngerekli olan çekici gücün (attractive power) duyumsanmasına yol açar. Bireyin mutlu bir gülüş sergileme yetisi ise dental ve gingival elementlere ve bunların yapısal güzellik kurallarına uygunluğuna, gülme sırasında dişi ve dudaklar arasındaki ilişkiye ve tüm bu öğelerin fasial kompozisyon içerisindeki uyumlu entegrasyonuna bağlıdır.

Yunan sanatında mükemmel güzelliği yakalamak için yüz ve vücuda ilgili mutlak fiziksel
normlara dayanan çeşitli matematiksel formüller ve oranlar ortaya konulmuştur. Ancak, maalesef metrik birimler ve organik formlar tabir uyum içerisinde değillerdir ve mükemmel tek, özgün ve tekrarlanabilir matematiksel düzenin ifadesi olan bir form ve estetik rüyası gerçekci değildir.

Beğeni insanoğlunun algılama yetileriyle ortaya çıkan bir olgudur. Bazı düşünürlerin de ifade ettikleri gibi güzellik göreceli bir kavramdır, hissetmeye, algılamaya bağlı olarak değişkenlikler gösterir. Güzelliğin değerlendirilmesinde bireysel tercihler, etnik farklılıklar ve benzen’birçok faktör etkilidir. Ancak, bu yaklaşım estetik ve güzellik kavrarmnda bazı prensipler ve kuralların varlığını geçersiz kılmaz.

Estetik dişhekimliği de diğer pekçok disiplinde olduğu gibi birtakım kurallar ve tekniklere bağlıdır.

Estetik diş hekimliğinde de tek başına sezgi ve ilhamdan daha önemlidir. 

Zirkonyum diş

1. TIP TERMİNOLOJİSİ

Terimlerle uğraşan bilim dalına terminoloji bilim dalı denir. Tıp biliminde de terimleşen sözcük, tek anlamlıdır. Karşıladığı kavramın sınırları çizilmiştir. Anlamları kişiden kişiye değişmez. Tıp alanına giren bilimlerin terimleri vardır. Bunlara  tıbbi terimler denir.

Tıbbi terminoloji bilim alanı tıp terimlerini kendine konu alır. Anatomi, diğer tıp bilim dalları için temel bilim dalıdır. Bu nedenle, tıp bilimleri içinde terimlerini ilk belirleyen bilim dalı, anatomi olmuştur. Tıp terimleri Latince ya da Grekçe’dir. Bu iki dilden köken alan terimler, farklı dillerde bazı değişiklikler gösterebilirler. Bu değişiklikler kullanılan dildeki söyleyiş biçimine göre olmaktadır. Ses ve harf düşmeleri
ile eklenmeleri görülür. Bu tür geçişlere transkripsiyon denir.

Zirkonyum diş

Zirkonyum Diş Kaplama

Zirkonyum Diş Kaplama Uygulama Alanları

 • Estetik amaçlı olarak, beyazlatma gibi metotlarla sonuca ulaşılamayan ileri derecedeki renkleşmelerde, kalıtsal yapı renkleşmelerinin tedavisinde zirkonyum diş kaplama kullanılır.
 • Dişleri kesilmiş, ağzında kron ya da köprü kullanılan kişilerde uygulanır.
 • Ayrık diş birleştirmelerinde ve eğer ortodonti tedavi tercih edilmiyor ise metal desteksiz zirkonyum gibi porselenlerle ayrıklık kapatılabilir.
 • Kişinin ağzında metal destekli köprü, kron var ise tercih edilebilir.
 • Kırılış dişlerin yandaki dişlerle uyumlu olacak şekilde yapılmasında kullanılır.
 • Rengi ve yapısı bozulmuş eski dolgulu, aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonlarında kullanılır.
 • Ortodontik tedavi alternatifi olarak dişlerdeki hafif çapraşıklıklarda ve eğri dişlerin düzeltilmesinde kullanılır.
 • Aşırı madde kaybı olan ve dolgu uygulaması da yapılamayacak olan kanal tedavili dişlerde tercih edilebilir.
 • Isıya karşı yalıtımlı özelliği ve iletken özelliği sayesinde gülüş estetiği arzu eden kişilerde metal destekli kaplamaların yerine kullanılabilir. Çünkü metal alt destek estetik açıdan uygun değildir.
 • Sağlamlığı nedeni ile arka grup dişlerde ve köprü yapımında tercih edilir.
 • Ön grup dişlerde ise implant vakalarında implant üstü protezlerde kullanımı yaygındır.
 • Cad-Cam sistemi kullanılarak yapıldığın için zamandan tasarruf sağlayan bir tekniktir. Normal ağız ve diş bakımının yapılması yeterlidir, tedavi uygulanan kişinin ek ve değişik bakım teknikleri kullanmasına gerek yoktur, diş eti ve diş dokusu ile birebir uyum sağladığı için tercih edilen bir yöntemdir.
 • image
  Diş Hekimliği Fakültesi

  ESTETİK DİŞ VE AĞIZ SAĞLIĞI

  AŞINMIŞ DİŞ VE ESTETİK DİŞ

  Aşınmalarda genelde dişlerin mine tabakası kısmen ya da tamamen ortadan kalkabilir. Bu m ön grup dişlerde daha belirginleşir. Ve de dişlerde diş etkilerin neden olduğu ağrılar ortaya çıkar. Bu rahatsızlıklar dentin üzerinde koruyucu mine tabakasının yok olmasından kaynaklanır.İmplant Kuron boyu, aşınmalarda oldukça kısalır. Baş başa kapanışlarda ön grup dişlerde bu durum ça görülebilir. Aşınmış dişe kuron yapıldığında tutuculuğu sağlama oldukça güçleşir. Ayrıca yine ön ve yan grup aşınmış dişlerin kuron restorasyonlarında yeterli boy dığından estetiği sağlamada zorluk çekilir.