Çene ekleminde ağrı ve ses

Eklem sesleri temporomandıbular rahatsızlığın bir işaretidir. Eklemi oluşturan kemik komponentleri hareket sırasında konudil ve disk birlikte hareket etmelidir. Diskin ön bölgeye doğru hareket ettiği durumlara ağız kapalıyken, disk condil üzerinden normal konumundan daha önünde yer alır. Ağız  açılama sırasında condilin diski yakalaması, condil disk ilişkisinin normal pozisyona gelmesi click sesi ne sebep olur. Click sesinin meydana gelmesinden sonra açma hareketi boyunca normal condil disk ilişkisi devam eder. 

Elektronik kayıt yöntemleri, eklem hareketi sırasında hastanın eklemek üzerinden elektronik dönüştürücü yardımı ile seslerin alınması ve bu seslerin bilgisayar ortamında işleri yorumlanabilecek elektriksel işaretleri dönüştürülmesi esasına dayanır. Bilgisayar ortamına aktar yediler, gerekli işlemlerdan geçirildikten sonra dönüştürülür. Açma ses bulgusu diye kapanma sırasındaki sesinden daha fazladır. Club tansiyonu yani oldukça düşüktür. Fakat click açma kapama hareketinin herhangi bir anında meydana geldiği, tüm açma kapama fazla boyunca görülebilir. Böylece, zaman grafiğinde sesi açma kapama hareketinin belli Bir zaman aralığında lokalize olarak hareketin tümü görebilmek mümkündür.

 Elektronik kayıt yöntemiyle elde edilen eklem ses bulgularının analizi teşhis ve tedavinin başlatılması bakımından faydalı bilgiler ve yapılan çalışmalarda elde edilen bulguların başarısı kesindir. Farklı sesler farklı işaretleri dönüştürülecek, bunların analizi ile ileride seslerinin sınıflandırılması olacaktır. Elektronik kayıt yöntemleri değildir ve bey site tesco göre daha hassas ve doğru ölçüm yapabilme olanağı sunmaktadır. Birlikte eklemin teşhisi için hala kullanılmakta olan yöntemlerin olumlu ve olumsuz yanları incelendiğinde elektronik kayıp araştırmalarının nasıl bir gereksinimi karşılamak amacıyla yapıldığı daha iyi anlaşılacaktır. Tomografi, ve trance kraniyal rantken dr göre kemik değişikliklerini daha kesin olarak gösterebilmek mümkündür. Yüksek maliyet hasta diğer teknikleri göre daha fazla radyasyona kalmaktadır. Kalpasyon yöntemi ile eklem hareketi sırasında çıkan seslerin değerlendirilerek Salı ve fonksiyonel durumu hakkında bilgi edinilmesi, birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu basit ucuz ve gelişimsel olmadığı için tercih edilir. Ancak yeterli hassasiyete sahip değildir. Hastayı muayene eden bir diğerine farklı sonuçlar verebilir. Temporal rahatsızlık ve tedavisinde, tedavi, kulak burun boğaz ortak çalışması gerektiği tutulmalıdır. En doğru şekilde ve bu sesleri. Döküman ve grafik olarak elde etmenin önemini kavramalıyız. Bu amaçla elektronik kayıt yöntemleri, ciwan bu yöntemleri alternatif olarak geliştirilmiştir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.