En iyi diş tedavileri

En iyi diş tedavileri

Her gün daha fazla kişi güzel bir gülümsemenin ikili ilişkilerdeki önemi nedeniyle, estetik görünüşlerini geliştirmek amacıyla, dental tedaviye başvurmaktadır.

imageGülümseme; duygu ve hislerin gösterilmesinde yüz ifadelerinden en önemli olanı olup etkin olarak ağız boşluğu ve göz etrafından etkilenmektedir. Kendi basma incelenen ağız-içi bir öğenin estetik bir çekiciliği yoktur. Oysa tüm öğeler ahenkle bütünleştiğinde olumlu bir sonuç elde edilebilmektedir. Böylece, gülümseme kabul edilebilir bir estetik oluşturarak hoş bir his uyandırabilmektedir.

En iyi diş kaplama

 

1. TIP TERMİNOLOJİSİ

1. TIP TERMİNOLOJİSİ

Terimlerle uğraşan bilim dalına terminoloji bilim dalı denir. Tıp biliminde de terimleşen sözcük, tek anlamlıdır. Karşıladığı kavramın sınırları çizilmiştir. Anlamları kişiden kişiye değişmez. Tıp alanına giren bilimlerin terimleri vardır. Bunlara  tıbbi terimler denir.

Tıbbi terminoloji bilim alanı tıp terimlerini kendine konu alır. Anatomi, diğer tıp bilim dalları için temel bilim dalıdır. Bu nedenle, tıp bilimleri içinde terimlerini ilk belirleyen bilim dalı, anatomi olmuştur. Tıp terimleri Latince ya da Grekçe’dir. Bu iki dilden köken alan terimler, farklı dillerde bazı değişiklikler gösterebilirler. Bu değişiklikler kullanılan dildeki söyleyiş biçimine göre olmaktadır. Ses ve harf düşmeleri
ile eklenmeleri görülür. Bu tür geçişlere transkripsiyon denir.

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri bugünkü anlayışa göre koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler olmak üzere üç grupta ele alınmaktadır. Başka bir deyişle, sağlıkçılar öncelikle, sağlıklı insanı hep sağlıklı olarak yaşatmak ister ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışırlar. İnsan sağlığına gelebilecek zararları önceden bilmek ve bunu önlemeye çalışmak için kullanılması gereken iki tür yaklaşım bulunmaktadır. Koruyucu hizmetler,  işiye yönelik yani yalnızca bireyin sağlığına gelecek tehlikeleri önleme çabaları ya da çevreye yönelik yani bir grup insanı ya da toplumun tamamını kapsayacak genişlikte önleme çabaları şeklindedir.

Tedavi edici hizmetler denince, sağlığı şu ya da bu şekilde zarara uğramış insanları tekrar sağlıklı duruma getirmek için ortaya konan bütün alışmalar anlaşılmaktadır. Sağlık sistemi ile kastedilen, bir ülkede sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tıbbi bakım hizmetleri için var olan tüm kaynaklar, örgütler ve bunların aralarındaki ilişkilerdir. Sağlık hizmetleri; hastalıkların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu anında, hastalıkların önlenmesi, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin bütünü anlamına gelmektedir. Sağlık Hizmetleri sağlık kurumları tarafında sunulmaktadır. Sağlık kurumları, ürettikleri temel sağlık hizmetleri ölçüt alınarak sınıflandırılabilmektedir.

Sindirim sistemi

Sindirim sistemi

Sindirim sistemi ağız boşluğu ile başlar anüs ile biter. Sindirim işleviyle ilgili organlar
topluluğu sindirim sistemini oluşturur. Büyük sindirim bezleri, sindirim borusuna açılan iki
büyük bezdir: Karaciğer ve pankreas. Ağız boşluğu çevresine yerleşmiş tükürük bezleri, ağız
boşluğuna açıldıkları için sindirim sistemine ait bezlerdir.
Sindirim sistemini yapan organlar: Ağız boşluğu, dudak, yanak, diş, dil, kulak altı
tükürük bezi, dil altı tükürük bezi, çene altı tükürük bezi, yutak, yemek borusu, onikiparmak
bağırsağı, kolonlar, düzbağırsak, anüs, karaciğer, pankreas, safrakesesi.

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması

Daha önceki bölümlerde de söylendiği gibi ICD (International Classification of Diseases) hasta kayıtları ve sınıflandırma denince ilk akla gelendir. İlk kez 1900 yıllarında basılan bu sistem, her 10 yılda bir güncellenmiş, yenilenmiştir. En yeni baskısı ise 1992’de hazırlanan ICD-10’dur. Bu işin sorumluluğu dünya sağlık teşkilatındadır (WHO)Bununla birlikte şu an kullanılmakta olan çoğu kayıt sistemi halen ICD-9’a yada onun modifikasyonuna dayanır. Bu modifikasyon daha ayrıntılı kodları içeren ICD-9-CM’dir. ICD üç basamaklı kodların core sınıflamasını içerir. İsteğe bağlı olarak bir basamak daha ilavesi ile bir seviye ileri kod oluşur. Her seviyede 0-7 arasındaki sayılar detayı belirler, 8 ise diğer durumlar için kullanılır, 9 da tanınmayan kodları temsil eder.

Tıpta ortak dil problemi nasıl aşılır?

Tıpta ortak dil problemi nasıl aşılır?

Tıptaki temel problemlerden biri, aynı kayıdın bile ortak dille ifadesinin güçlüğüdür.
Bu problem sınıflandırmada bariz ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bizler kendi aramızda
latince tıpta ortak dili sağlıyor desek de; iş kayda geldiğinde bu durum farklılaşmaktadır. Eş
anlamlılar sözlüğü (thesaurus) ve kavramların kombinasyonlarıyla (konsept) çözümler
bulunmuştur. Sınırlama yapılmadan her iki kaynak da sistem içinde çalıştırılır.
1933’te Newyork Academy of Medicine, tıbbi terimlerin “Standart Classified
Nomenclature of Diseases” başlığıyla database’ini oluşturdu. 1961’de bu görevi The
American Medical Association üstlendi, 1965’ten itibaren ise American College of
Pathologist “Systematic Nomenclature of Pathology” (SNOP) adını vererek bayrağı devraldı.
SNOP geliştirilerek “Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine”
(SNOMED) adını aldı.
6
Sınıflandırma ve Kodlama Problemleri Sınıflandırma ve kodlama problemleri ayrı değerlendirilir. Çünkü sınıflandırma problemleri kavramların yazılması ile ilgilidir. Kodlama problemleri ise teknik destekle
ilişiktir. Bu destek özel durumlarda kodlamayı yapan personele yardım sağlamak için
kullanılır.

Kodlar Birçok sınıflandırmada sınıflar kodlar yardımıyla oluşturulur. Kodlar sayısal, alfabetik veya her ikisi birden olabilir. Sayısal kodlar: Sayısal kodları sayı dizileri oluşturur. Yeni bir unsur ilave edileceği zaman bir sonraki sayının kodu verilir. Bu, büyük kolaylıktır. Sayıların yerleştirilmesindeki esneklik ile hastaya özel bilgilerin saklı kodlarla oluşturulması mümkündür. Bazı sınıflar için belli diziler ayırarak, farklı sınıflandırmalar bir araya getirerek “sınıflar kümesi” oluşturulabilir. Akrostiş kodlar: Akrostişler (hani şu lisede yazdığımız şiirlerde ilk harflerin alt alta okunması) bölümlerin adlarını hatırlatan bir veya birkaç karakter ile oluşturulur. Fakat tüm maddeler için bu kodu üretmek çok uzun ve yorucu bir iş olacaktır. Bu nedenle bu kodlar sınırlı sayıda bölümler için kullanılır. Örneğin; hastane departmanı belirtirken KBB (Kulak Burun Boğaz) gibi.
Hiyerarşik kodlar: Hiyerarşik kodlar, sınıflandırmadaki herangi bir detaya inildikçe (dallandıkça) sınıfın kendi koduna yeni karakterlerin eklenmesiyle oluşan kodlamadır. Böylece yakın sınıfların birbiriyle olan hiyerarşik ilişkisini kodlardan anlayabilme imkanı doğacaktır.
Yan yana kodlar: Bu kodlar parçalardan oluşan birleşik kodlardır. Herbir parça sınıftaki başka bir bölümü temsil eder. Örneğin; ICPC’de teşhissel kod ona ait bir karakterle temsil edilir. “N” ile başlayan her bölüm sinir sistemi ile ilgilidir gibi… Kombinasyon kodlar: 100 anatomik yapının 20 farklı görevle, 10 farklı araçla, 5 ayrı amacı  erçekleştirecek bir sınıflandırma yaptığımızda 100.000 sınıf ve koda ulaşırız. Anlaşılacağı üzere yapı, görev, araç ve amaç gibi unsurların sınıflandırmasına dayanan kodlardır. Kuvvetlerin toplanmasıyla oluşan kodlar: Bu sınıflandırmada başlık ve sınıflar için sadece 2’nin kuvvetleri toplanır.
7
2
0
: 1 Sigara içen / 0 içmeyen
2
1
: 2 aşırı kiloda / 0 normal kiloda
2
2
: 4 artan kollestrol / 0 normal kollestrol
3 risk faktörü sıralandığında 7 tane bileşen elde edebiliyoruz. Sigara içen, şişman fakat
kollestrolü düşük bir kişi 3 koduyla temsil edilirken; sigara içmeyen, aşırı kilolu ve
kollestrolü yüksek kişi ise 6 kodu ile ifade edilir.

Diş Hekimliği Puanları 2015

2015 yılı diş hekimliği fakültesi giriş puanları
Diş hekimliği fakültesi fen s

image
Diş Hekimliği Fakültesi puanı

ayısal puanı ile öğrenci alan bir üniversitedir özel diş hekimliği fakülteleri yüksek ücretleri ve eğitim süresinin uzun olması nedeniyle tercih edilmemelidir devlet üniversiteleri içerisinde hacettepe istanbul üniversitesi ve marmara üniversitesi’nin yanı sıra gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi en iyi eğitim veren fakülteler dir eğer ileride diş hekimliği mesleğinden iyi para kazanmak istiyorsanız mutlaka yurtdışında eğitim almalı ve hatta dışında çalışmalısın diş hekimliği fakültesi puan sıralamaları için başka bir siteye bakınız.

Diş Hekimi İstanbul
Tel:+90(212)549 3474347

Zirkonyum Diş Kaplama

Zirkonyum Diş Kaplama

Zirkonyum Diş Kaplama Uygulama Alanları

 • Estetik amaçlı olarak, beyazlatma gibi metotlarla sonuca ulaşılamayan ileri derecedeki renkleşmelerde, kalıtsal yapı renkleşmelerinin tedavisinde zirkonyum diş kaplama kullanılır.
 • Dişleri kesilmiş, ağzında kron ya da köprü kullanılan kişilerde uygulanır.
 • Ayrık diş birleştirmelerinde ve eğer ortodonti tedavi tercih edilmiyor ise metal desteksiz zirkonyum gibi porselenlerle ayrıklık kapatılabilir.
 • Kişinin ağzında metal destekli köprü, kron var ise tercih edilebilir.
 • Kırılış dişlerin yandaki dişlerle uyumlu olacak şekilde yapılmasında kullanılır.
 • Rengi ve yapısı bozulmuş eski dolgulu, aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyonlarında kullanılır.
 • Ortodontik tedavi alternatifi olarak dişlerdeki hafif çapraşıklıklarda ve eğri dişlerin düzeltilmesinde kullanılır.
 • Aşırı madde kaybı olan ve dolgu uygulaması da yapılamayacak olan kanal tedavili dişlerde tercih edilebilir.
 • Isıya karşı yalıtımlı özelliği ve iletken özelliği sayesinde gülüş estetiği arzu eden kişilerde metal destekli kaplamaların yerine kullanılabilir. Çünkü metal alt destek estetik açıdan uygun değildir.
 • Sağlamlığı nedeni ile arka grup dişlerde ve köprü yapımında tercih edilir.
 • Ön grup dişlerde ise implant vakalarında implant üstü protezlerde kullanımı yaygındır.
 • Cad-Cam sistemi kullanılarak yapıldığın için zamandan tasarruf sağlayan bir tekniktir. Normal ağız ve diş bakımının yapılması yeterlidir, tedavi uygulanan kişinin ek ve değişik bakım teknikleri kullanmasına gerek yoktur, diş eti ve diş dokusu ile birebir uyum sağladığı için tercih edilen bir yöntemdir.
 • image
  Diş Hekimliği Fakültesi
  Ortodonti Tel Tedavisi

  Ortodonti Tel Tedavisi

  İlk Randevuda Neler Yapılır?

  İlk görüşmede  bir form doldurmanız istenir. Daha sonra ilk muayeneniz yapılır, size bazı sorular sorulur ve size aydınlatıcı bilgi verilerek olası tedavi Plan’ı anlatılır. Ancak kesin tanı, gerekli film ve modellerin incelenip, analizlerinin yapılmasından sonra konulur. Tedavi Plan’ı sizinle paylaşılır ve onayınız alındıktan sonra tedavinize başlanır .

  Tedavinin Amacı Nedir?

  Tedavinin amacı estetik, fonksiyon ve kalıcılıktır. Ortodonti tedavi sayesinde diş çene ilişkileri düzelir. Daha güzel bir görünüm, daha iyi bir çiğneme ilişkisi, daha cazip bir gülüş ile uyumlu bir yüz güzelliği kazanabilirsiniz.

  Ortodonti tedavisine başlarken bilmeniz gerekenler.

  1-Tedavi süresince dişlerin Çene kemikleri içerisindeki hareketleri ve çenelerin yeniden konumlandırılmaları esnasında , biyolojik Olayların ideal Sınırlar içerisinde gerçekleşebilmesi için ortodontik kuvvetler belirli Sınırlar içersinde uygulanır . Bu nedenle tedavi süresi uzundur.

  Bu süre , problemin Şiddeti, hastanın yaşı ve tedaviye gösterdiği uyuma bağlı olarak 6 ay ile 3 yıl Arasında değişebilir.

  2- Sadece dişleri ilgilendiren sorunlar her yaşda , Çene kemiklerini de içine alan iskeletler sorunlar ise büyüme ve gelişimin devam ettiği ( 9-15 Yaşları Arasında ) düzelebilir

  Erişkinlerin iskeletler sorunları ortognatik cerrahi dediğimiz Ortodonti ve cerrahi işbirliği ile gerçekleşebilir.

  3-Ortodontik tedavi süresince çok iyi bir ağız bakımı şarttır . Aksi takrirde çürüğe yakalanma şansı artacaktır.

  4-Randevulara titizlikle uyulması gerekmektedir . ( 4-6 hafta aralıklarla )

  5-Tedavi süresince asitli içeceklerden yapışkan, tatlı karamel gibi yiyeceklerden uzak durmak gerekecektir . Sabit tedavi süresince sert meyveleri küçük Parçalar halinde tüketmek ve çekirdekli meyveleri çekirdeklerini çıkararak tüketmek gerekecektir .

  Tedavi süresince Düşen her bir atışman tedavi süresini ve maliyeti arttıracaktır .

  Yetişkin bireylerde Ortodonti

  Yetişkin hastalarda kemik büyümesi tamamlanmış olduğu için, çenelere müdahale etmek güçtür. Dişlerle ilgili çapraşıklıklar, yer fazlalıkları, dişlerdeki dönüklükler gibi düzensizlikler düzeltilebilir. İskeletsel problemlerin varlığında ortodontist ve plastik cerrahın birlikte çalışmasını gerektiren ortognatik cerrahi çözümler yararlı olacaktır.

  Bakırköy diş hekimi

  Bakırköy Diş Kliniği 02126616979      05493474347
  Diş Tedavi Branşları

  Kanal Tedavisi
  Diş Beyazlatma
  Fissür Örtücü
  Diş Dolgusu
  Ortodonti Tedavisi
  Estetik Diş Hekimliği Laminate Diş Kaplama Kişisel Gülüş Tasarımı Estetik Kompozit  Empress Dişler Zirkonyum Protez Diş
  Çocuk Diş Hekimliği
  Protez Diş Uygulamaları Metal Destekli Porselen Diş
  Protez
  Köprü Protez Dişler
  Tam Protez Damak Diş

  diş hastanesi bakırköy